انگور روچه سیستان

انگور مهمترین محصول باغی در منطقه سیستان است که ارقام متنوعی از آن شامل انگور یاقوتی قرمز، یاقوتی سفید، فخری، سنگك، امیری، لعل، حاجی عباسی، چشم گاوی، قندهاری، مایه میش، غلامی، شست عروس و… در این سرزمین یافت می شود.روچه قرمز که رقم غالب تاکستانهای سیستان است، از گروه انگورهای اروپایی Vitis vinifera و از انواع انگورهای بی دانه می باشد که به مصرف تازه خوری می رسد.این صفت بی دانگی در انگورهای رومیزی بسیار اهمیت داشته و نقش زیادی در بازارپسندی آنها دارد. از این رو در حال حاضر، تحقیقات گسترده ای در دنیا روی این صفت و انگورهای حائز آن متمرکز شده است. انگورهای بی دانه در واقع حاصل وقوع موتاسیون بوده و خاستگاه این دسته مهم از انگورهای جهان را ایران و افغانستان می دانند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی سیستان، بدون تردید این منطقه از مراکز پیدایش انگورهای بی دانه بوده است. شواهد باستان شناسی حاکی از قدمت چند هزار ساله کشت و کار و تنوع ارقام انگور در این منطقه، گواه درست و دقیقی بر این ادعاست.مهمترین ویژگی انگور روچه قرمز سیستان که به آن نقشی ممتاز و بی بدیل می دهد، زودرسی و نوبرانه بودن آن است. روچه در شرایط اقلیمی این دشت، هفته اول خرداد ماه قابل عرضه به بازارمصرف است. این زمان از سال مصادف با بروز خلأ شدید در بازار میوه کشور و اوج تقاضای بازار است.

انگور سیستان دارای ویِژگیهای خاصی نظیر عطر، طعم و جلوه و جلای ظاهری و منحصر به فرد است که در نوع خود یک مزیت نسبی به شمار می رود که باید به آن توجه کرد.مشخصات میوه انگور روچه سیستان بطور میانگین تعداد جبه در خوشه ۲۳۰ عدد حجم خوشه ۱۲۳ و نیم سی سی، وزن ۲۳۰ گرم ، عرض ۷ و یک و طول ۱۱ و ۷۵ است. هر یک حبه دارای ۲۲ درصد مواد جامد محلول ، دم آن ۶۵ درصد سانتیمتر و حجم آن ۹۵ درصد سی سی و با یک و یک دهم طول و وزن یک گرم است.